FACILITIME jest elastycznym i efektywnym narzędziem do zarządzania zadaniami, procesami i pracownikami.

Stworzony dla firm z mobilną siłą roboczą, pozwala na komunikację pracowników biurowych z przedstawicielami firmy w terenie w czasie rzeczywistym.:

 • Twoi przedstawiciele terenowi używają spersonalizowanej aplikacji na swoim urządzeniu Android
 • Twoi pracownicy biurowi zarządzają procesami, używając portalu internetowego

Taki układ pozwala efektywnie przypisywać zadania, skutecznie je wypełniać i kontrolować cały proces.

Get it on Google Play

DLA TWOJEJ BRANŻY

Każda branża ma swoją specyfikę. FACILITIME jest elastycznym rozwiązaniem, które dopasowuje się do konkretnych potrzeb twojej firmy.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Ocena zadań zewnętrznych w czasie rzeczywistym

  Kierownik przydziela zadania w czasie rzeczywistym i monitoruje ich wykonanie: np. kiedy zadanie zostało otrzymane, pracownik zaczął je wypełniać, zostało ukończone, itd.

  Cała historia pracy jest na wyciągnięcie ręki, łącznie z każdym zadaniem wraz ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi jego wypełnienia bądź wstrzymania. Jeżeli podczas pracy serwisanta wystąpił problem i nie zdołał on dokończyć swojego zadania, zostanie to zarejestrowane w FACILITIME, a odpowiedni personel zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

 • Planowanie trasy i nawigacja

  Twój serwisant widzi wszystkie zadania i klientów, do których został przypisany, na mapie dostępnej w aplikacji. Dzięki informacjom na temat odległości między poszczególnymi lokalizacjami i natężeniu ruchu może zorganizować swój plan dnia od pierwszego do ostatniego klienta. W ten sposób zasoby firmy zostają wykorzystane w bardziej efektywny sposób.

 • Powiadomienia i aktualizacja zadań w czasie rzeczywistym.

  Twoi pracownicy otrzymują nowe zadania w czasie rzeczywistym. Aplikacja telefoniczna powiadamia o nowym zadaniu przez przesłanie aktywnego powiadomienia (push). Kiedy pracownik otrzyma powiadomienie, potwierdza swój status i akceptuje bądź odrzuca zadanie. Kierownik natychmiast dostaje wiadomość o statusie pracownika.

  FACILITIME daje możliwość dodawania większej ilości zadań do istniejącej listy i uzupełniania informacji, nawet podczas gdy technik jest już z klientem. Pozwala to rozwiązywać nieoczekiwane problemy na czas.

 • Podpisy elektroniczne i ocena zadowolenia klientów

  W celu zatwierdzenia wykonania zadania, klient musi jedynie złożyć podpis w aplikacji FACILITIME pracownika, dzięki temu, od tego momentu, większość dokumentów będzie znajdowała się w chmurze. Podczas podpisywania karty pracy, klient od razu ocenia jakość otrzymanej usługi. Pozwala to na obiektywną ocenę pracowników i zapewnienia im możliwość poprawy mankamentów.

 • Wszystkie twoje dokumenty w formie elektronicznej

  Wszystkie dokumenty w formie papierowej zostaną zdigitalizowane i dostępne przez FACILITIME. Udostępnienie ich twoim pracownikom i klientom zajmie tylko chwilę. Znajdziesz tam karty pracy, szacunki, zamówienia i faktury.

  Proces wymiany dokumentów stanie się przejrzysty i prosty: po tym jak serwisant uzupełni i prześle kartę pracy, będzie ona widoczna dla kierownika na portalu internetowym, natomiast klient otrzyma ją automatycznie na maila.

  Używanie FACILITIME zamiast wydruku i kopiowania dokumentów w formie papierowej pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko.

 • Szkicowanie na zrzutach ekranu

  Napotkałeś problem? Chciałbyś zostawić notatkę? Zrób zdjęcie telefonem i zaznacz obszar, co do którego masz wątpliwości- wszystko to bez opuszczania aplikacji. Ta wizualna informacja może zostać załączona do karty pracy lub innego dokumentu.

 • Tryb offline

  FACILITIME działa zarówno online i offline. Pracownik nie będzie miał trudności z wypełnienie dokumentów, nawet jeżeli nie ma połączenia z siecią. System prześle dane automatycznie jak tylko urządzenie połączy się z siecią komórkową bądź WiFi.

 • Monitorowanie czasu i lokalizacji

  FACILITIME pozwala na wykrycie lokalizacji pracownika. Umożliwia to efektywne przydzielanie zadań. Możesz na przykład sprawdzić, który z twoich serwisantów jest najbliżej miejsca zlecenia.

  Integracja zabezpieczenia NFC i skanowania kodu QR pozwala upewnić się, że zadanie zostało wykonane prawidłowo. Możesz zadecydować, czy pracownik będzie mógł rozpocząć prace dopiero po zeskanowaniu naklejki NFC w lokalizacji u Twojego klienta. Ta czynność może zostać powtórzona po wypełnieniu zlecenia.

 • Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym

  Twoi pracownicy będą stale zdawali sprawozdania dotyczące statusów ich zadań i informowali o zużytych materiałach bądź o ich braku. Będziesz mógł szybciej zamówić potrzebny towar i lepiej zarządzać magazynem. Pozwoli to na efektywne planowanie i rozporządzanie zasobami.

 • Statystyki i raporty historii pracy

  Portal internetowy FACILITIME posiada funkcję przekształcania zebranych w systemie surowych danych w wykresy.

  Użyj rozbudowanych raportów do precyzyjnego planowania i przewidywania: uprość i skróć procesy, nie przegap żadnej okazji i wyzwania. Podejmuj logiczne decyzje oparte na faktach, dzięki danym znajdującym się w zasięgu twojej dłoni.

 • Pełna integracja z innymi systemami zarządzania

  Integrujemy FACILITIME z innymi platformami zarządzania firmą: systemami zarządzającymi relacjami z klientem, księgowością czy magazynem. Narzędzie może być całkowicie dopasowane do potrzeb twojej firmy i uzupełniać narzędzia i systemy, których używałeś dotychczas.

 • Załączanie wszystkich dokumentów związanych z zadaniem

  Spersonalizowana aplikacja FACILITIME pozwala na swobodne załączanie dodatkowych dokumentów, w formie elektronicznej, do istniejącego zadania.

JAK TO DZIAŁA

FACILITIME zwiększa wydajność twojego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży.

Jak przypisywać zadania twojej mobilnej sile roboczej? Czy twoi pracownicy otrzymują informacje związane z zadaniem na czas? Jak usprawniasz te procesy? FACILITIME pozwoli Ci prawidłowo odpowiedzieć na te pytania. Zobacz sam jak intuicyjne jest nasze narzędzie.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj za darmo

CENNIK

Plan, który odpowiada potrzebom twojej firmy

START

9 zł 29 zł / miesiąc

za pracownika terenowego

 • Obsługa powiadomień
 • Zapis dokumentów i zdjęć
 • 1 GB danych
 • Pomoc techniczna w 24h

SPERSONALIZOWANY

Na życzenie

 • Wszystko co w pakiecie STANDARD
 • Zabezpieczenie danych dostosowane do twoich potrzeb
 • Spersonalizowane funkcje na twoje życzenie
 • Integracja CRM
 • Integracja systemów płatności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI