Zwiększ efektywność – FaciliTime™

Zwiększ efektywność

Prace w terenie pod kontrolą

Całkowita synchronizacja działań terenowych z planowaniem biurowym.

Pełna synchronizacja

Całkowita synchronizacja działań terenowych z planowaniem biurowym. Kompletne rozwiązanie dla planowania, zarządzania pracownikami, ale również flotą samochodową i magazynem.

Proste planowanie

Personel biurowy może zobaczyć, którzy pracownicy terenowi są dostępni, zaplanować połączenia serwisowe i zadania, dodać informacje o kliencie i dołączyć szczegóły zadania.

Technik w drodze

Wysyłaj zadania bezpośrednio do techników i pozwól im ustawić status zadania. Technicy mogą zobaczyć swój harmonogram, zbierać podpisy, zdjęcia i notatki podczas pracy – wszystko z poziomu aplikacji serwisowej.

Zadania na bieżąco

Dostęp pracowników do aplikacji daje Ci wgląd w to, co dzieje się właśnie teraz!

Proste planowanie

Personel biurowy może zobaczyć, którzy pracownicy terenowi są dostępni, zaplanować połączenia serwisowe i zadania, dodać informacje o kliencie i dołączyć szczegóły zadania. Jeśli zadanie ulegnie zmianie, przeciągnij i upuść na nową datę i godzinę, a technik zostanie powiadomiony o aktualizacji.

Czas rzeczywisty

Pracownicy terenowi mają stały dostęp do aktualnego harmonogramu prac Co to oznacza? Każdy pracownik dokładnie wie, jakie zadanie zostało mu przydzielone.
Ma dostęp do niezbędnych danych dotyczących lokalizacji i potrzebnych narzędzi. Opcjonalnie możesz dodać listy kontrolne. Technik określa kiedy rozpoczął
i zakończył pracę, może dodać czas pracy asystentów.

Technik w drodze

Wysyłaj zadania bezpośrednio do techników i pozwól im ustawić status zadania. Technicy mogą zobaczyć swój harmonogram, zbierać podpisy, zdjęcia i notatki podczas pracy – wszystko z poziomu aplikacji serwisowej.

Masz pytania?

Wspieraj swoich pracowników, wzmacniaj relacje z klientami

Blog

Ostatnie wpisy