Zwiększ efektywność

Prace w terenie pod kontrolą

Całkowita synchronizacja działań terenowych z planowaniem biurowym.

Pełna synchronizacja

Całkowita synchronizacja działań terenowych z planowaniem biurowym. Kompletne rozwiązanie dla planowania, zarządzania pracownikami, ale również flotą samochodową i magazynem.

Proste planowanie

Personel biurowy może zobaczyć, którzy pracownicy terenowi są dostępni, zaplanować połączenia serwisowe i zadania, dodać informacje o kliencie i dołączyć szczegóły zadania.

Technik w drodze

Wysyłaj zadania bezpośrednio do techników i pozwól im ustawić status zadania. Technicy mogą zobaczyć swój harmonogram, zbierać podpisy, zdjęcia i notatki podczas pracy – wszystko z poziomu aplikacji serwisowej.

Zadania na bieżąco

Dostęp pracowników do aplikacji daje Ci wgląd w to,
co dzieje się właśnie teraz!

Proste planowanie

Personel biurowy może zobaczyć, którzy pracownicy terenowi są dostępni, zaplanować połączenia serwisowe i zadania, dodać informacje o kliencie i dołączyć szczegóły zadania. Jeśli zadanie ulegnie zmianie, przeciągnij i upuść na nową datę i godzinę, a technik zostanie powiadomiony o aktualizacji.

man working on facilitime calendar

Czas rzeczywisty

Pracownicy terenowi mają stały dostęp do aktualnego harmonogramu prac. Co to oznacza? Każdy pracownik dokładnie wie, jakie zadanie zostało mu przydzielone.
Ma dostęp do niezbędnych danych dotyczących lokalizacji i potrzebnych narzędzi . Opcjonalnie możesz dodać listy kontrolne . Technik określa kiedy rozpoczął
i zakończył pracę, może dodać czas pracy asystentów.

Technik w drodze

Wysyłaj zadania bezpośrednio do techników i pozwól im ustawić status zadania. Technicy mogą zobaczyć swój harmonogram, zbierać podpisy, zdjęcia i notatki podczas pracy – wszystko z poziomu aplikacji serwisowej.

Masz pytania?

Wspieraj swoich pracowników, wzmacniaj relacje z klientami